Chuyên mục chia sẻ kinh nghiệm trồng cà phê, kỹ thuật trồng cà phê năng suất cao, tài liệu hướng dẫn chăm sóc cà phê. Giới thiệu về đặc điểm các giống cà phê. Góp phần giúp bà con có thêm kiến thức về cây cà phê

12