Chia sẻ kinh nghiệm trồng tiêu, kỹ thuật trồng tiêu năng suất cao, tài liệu hướng dẫn chăm sóc tiêu. Giới thiệu về đặc điểm các giống tiêu. Giúp bà con có thêm kiến thức về cây hồ tiêu

12