Cung tiêu giống Lộc Ninh – Tiêu sẻ Lộc Ninh năng suất cao

Giá bán: Tạm hết hàng

Bán giống tiêu Lộc Ninh, cung cấp tiêu sẻ Lộc Ninh năng suất cao. Đây là giống tiêu có xuất xứ Lộc Ninh – Bình Phước. Do có xuất xứ địa phương nên thích nghi rộng, sinh trưởng mạnh, năng suất ổn định

Mua cây giống tiêu sẻ Lộc Ninh xin liên hệ chị Ngọc 0945 857 356

Sản phẩm đang tạm hết hàng hoặc ngừng kinh doanh. Xin quay trở lại sau

Bán giống tiêu Lộc Ninh, cung cấp tiêu sẻ Lộc Ninh năng suất cao. Đây là giống tiêu có xuất xứ Lộc Ninh – Bình Phước. Do có xuất xứ địa phương nên thích nghi rộng, sinh trưởng mạnh, năng suất ổn định

Mua cây giống tiêu sẻ Lộc Ninh xin liên hệ chị Ngọc 0945 857 356

Sản phẩm mới